نمایندگی البرز

آقای مرتضی رجبی - مدیر دفتر نمایندگی استان البرز

 

آدرس:

استان البرز، کرج ، میدان آزادگان برج سایه طبقه پنجم واحد ۱۲

تلفن:

  ۳-۳۲۵۴۸۶۱۱-۰۲۶

   فکس:

۳۲۵۴۸۴۵۹-۰۲۶