چهارشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

به استحضار اعضا محترم میرساند مجمع عمومی انجمن در تاریخ اول اسفند راس ساعت ۱۳ برگزار خواهد شد