پیام تقدیر از زحمات مهندس باقری

 هوالعزیز

مَن لَم یَشکُرِالمَخلوقَ، لَم یَشکُرِ الخالقَ

جناب آقای  مهندس باقری

از اینکه در سایه الطاف بیکران الهی چند سال متوالی در منصب مدیر طرح سی ان جی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران به انجام وظیفه پرداخته اید بسی شایسته است که به پاس تلاش ها و زحمات مستمر جنابعالی در راستای توسعه و پیشرفت سوخت ملی سی ان جی نهایت سپاس و قدردانی را خدمت حضرتعالی ابراز داریم.
اعضای این انجمن هیچ گاه خاطره تلاش های بی وقفه شما را از یاد نمی برند.لطف حق یار و ساقی کوثر یاور شما باشد.

روابط عمومی انجمن صنفی CNGکشور