دوشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۹

با توجه به اینکه در طرح هوشمند سازی جایگاههای سی ان جی، قرار هست جایگاهها به عنوان گلوگاه تشخیص سلامت خودرو قرار گیرند و از سوختگیری خودروهای فاقد معاینه فنی در جایگاهها جلوگیری شود.

نمایش نتایج

Loading ... Loading ...