مصوبه شورای اقتصاد در خصوص افزایش کارمزد جایگاه های CNG کشور در سال ۹۲ و ۹۳

برای مشاهده مصوبه شورای اقتصاد در رابطه با افزایش کارمزد جایگاه های CNG کشور در سال ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ اینجا کلیک نمایید.