[gravityform id=”1″ title=”true” description=”true”]  
مدارک مورد نیاز

اساسنامه و آگهی آخرین تغییرات و مجوزهای دریافتی شرکت مرتبط با حوزه CNG

واریز مبلغ ۱۰ میلیون ریال بابت ورودی و ۱۰ میلیون حق عضویت سال اول به شماره حساب ۰۱۰۶۴۸۷۹۹۱۰۰۳ بانک ملی به نام انجمن CNG