سه شنبه ۸ آذر ۱۴۰۱

عضویت

فرم درخواست عضویت در انجمن صنفی CNG کشور

  • فایل ها را به اینجا بکشید
 
مدارک مورد نیاز

اساسنامه و آگهی آخرین تغییرات و مجوزهای دریافتی شرکت مرتبط با حوزه CNG

واریز مبلغ ۱۰ میلیون ریال بابت ورودی و ۱۰ میلیون حق عضویت سال اول به شماره حساب ۰۱۰۶۴۸۷۹۹۱۰۰۳ بانک ملی به نام انجمن CNG

 

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.