افزایش کارمزد سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸

برای مشاهده افزایش کارمزد جایگاههای CNG در سال ۹۷ و ۹۸  اینجا کلیک نمایید.