سه شنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۱

انتصاب های جدید در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی

مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در احکام جداگانه‌ای کرامت ویس کرمی را به عنوان “مدیر تامین و توزیع” و علی‌اکبر نژادعلی را به سمت “مشاور مدیرعامل و مدیر پروژه توزیع الکترونیکی گاز مایع” منصوب کرد.