آلودگی هوای کلانشهرها نتیجه بی توجهی به توسعه CNG

جوهری گفت: در حال حاضر جایگاهداران، شرکت های خدماتی و شرکتهای تولیدی مرتبط با صنعت CNG با رکود شدیدی مواجه شده اند که این موضوع حاصل بی توجهی به این بخش بوده است.

محسن جوهری رییس هیات مدیره انجمن صنفی CNG کشور در گفتگوی اختصاصی با “نفت ما” گفت: در شرایطی که کشور ما از مزیت کم نظیر منابع عظیم گازی و شبکه گسترده خطوط انتقال گاز برخوردار است و سرمایه گذاری عظیمی نیز توسط دولت و بخش خصوصی در صنعت CNG انجام شده، تنها از ۳۰ درصد ظرفیت جایگاههای CNG کشور استفاده می شود.

وی در ادامه افزود: انتظار می رفت سیاستگذاری این حوزه به گونه ای انجام می شد که شرایط لازم جهت جایگزینی سوخت پاک CNG به جای سوخت بنزین فراهم شده تا ضمن بهره مند نمودن کشور از منافع اقتصادی آن، از آلودگی هوای کلانشهرها و مشکلات زیست محیطی مصرف بنزین نیز جلوگیری می گردید.

محسن جوهری اظهار داشت: کلانشهرهای کشور با معضل آلودگی هوا دست و پنجه نرم می کنند، مدارس تعطیل می شوند که زیان اقتصادی آن غیر قابل محاسبه است، سلامتی مردم در معرض خطر جدی قرار می گیرد و این همه در حالیست که کارشناسان بر اثر مثبت زیست محیطی سوخت پاک CNG اذعان دارند.

وی همچنین بیان داشت: در حال حاضر جایگاهداران، شرکت های خدماتی و شرکتهای تولیدی مرتبط با صنعت CNG با رکود شدیدی مواجه شده اند که این موضوع حاصل بی توجهی به این بخش بوده است.

وی در ادامه گفت: خودروسازان داخلی در تولید خودروهای پایه گازسوز موفق نبوده اند و با اسقاط خودروهای گازسوز فرسوده، روز به روز از تعداد خودروهای گازسوز کشور کاسته می شود که در این شرایط راهکار پیشنهادی برای حل این مشکل، واردات خودروهای پایه گازسوز با کیفیت خارجی بدون تعرفه می باشد. جانمایی مخزن CNG در این خودروها به گونه ای است که فضای صندوق عقب خودرو اشغال نمی شود و طراحی محفظه احتراق موتور این خودروها، بر اساس سوخت گاز است که کمترین افت راندمان را در حالت استفاده از سوخت CNG ایجاد می نماید. پیمایش این خودروها نیز با یکبار سوختگیری، حدود ۲ برابر پیمایش خودروهای داخلی است.

وی در پایان خاطر نشان نمود: راهکار فوری کاهش آلودگی هوای کلانشهرها، کاهش قیمت CNG به منظور ترغیب مردم به استفاده از این سوخت پاک است.