مصرف CNG تا پایان شهریور ۱۳۹۸

جهت مشاهده آمار مصرف CNG از ابتدای سال ۱۳۸۴ تا پایان شهریور ۱۳۹۸، اینجا کلیک نمایید.