افزایش کارمزد سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸

برای مشاهده افزایش کارمزد جایگاههای CNG در سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، اینجا کلیک نمایید.