رسالت انجمن

اواخر دهه ۷۰ شمسی، استفاده گسترده از CNG در کشور توسط شرکت بهینه سازی مصرف سوخت در دستور کار قرار گرفت و این موضوع در اوایل دهه ۸۰ شمسی، وارد فاز اجرایی شد.
انجمن صنفی کارفرمایی CNG کشور در سال ۱۳۸۳ در وزارت کار و امور اجتماعی به ثبت رسید.
مطابق اساسنامه این انجمن  تمام بخش های مختلف زنجیره CNG پس از عضویت می توانند از خدمات این انجمن بهره مند گردند.
اعضای این انجمن می توانند از اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در حوزه های زیر باشند:

 • جایگاهداران
 • شرکتهای بهره بردار جایگاهها
 • شرکتهای نگهداشت و تعمیرات جایگاهها
 • مخزن سازان
 • کیت سازان
 • سازندگان تجهیزات جایگاهها
 • شرکتهای نصب تجهیزات جایگاهها
 • آزمایشگاههای آزمون مخازن خودرویی و جایگاهی
 • برگزار کنندگان دوره های آموزشی مرتبط
 • کارگاههای تبدیل خودروهای بنزین سوز به دوگانه سوز
 • شرکتهای بازرگانی و توزیع قطعات خودرویی و جایگاهی