آخرین اعضا هیئت مدیره انجمن

محسن جوهری

رئیس هیئت مدیره

بهبود داداش زاده

نائب رئیس هیات مدیره

احسان جان محمدی

دبیر و عضو اصلی

اصغر ملکی

عضو اصلی هیات مدیره

فرزاد سال افزون

عضو اصلی هیات مدیره

حمیدرضا سهرابی

عضو اصلی هیات مدیره

رضا نیکزاد

عضو هیات مدیره

خزانه‌دار و عضو اصلی

 رسول بوسعیدی

بازرس