انفجار یک مرکز غیرمجاز تبدیل گاز مایع در اسلامشهر

سخنگوی شرکت پخش فرآورده های نفتی گفت: انفجار در اسلامشهر استان تهران مربوط به یک مرکز غیرمجاز تبدیل گاز مایع بوده است.

فاطمه کاهی سخنگوی شرکت پخش فرآورده های نفتی در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،در خصوص انفجار رخ داده در اسلامشهر استان تهران گفت: این انفجار مربوط به یکی از مراکز غیر مجاز تبدیل گاز مایع بوده وارتباطی با شرکت ملی پخش ندارد.

او ادامه داد:این مرکز غیر مجاز نزدیک جایگاه بنزین امام رضا بوده اما ارتباطی به جایگاه بنزین نداشته و خسارتی به آن وارد نکرده است.