شیوه نامه پرداخت قبوض گاز جایگاه های CNG

جهت رفع مشکلات جایگاه داران و بهره برداران جایگاههای CNG کشور با شرکت ملی گاز ایران ، مکاتبات و پیگیریهای متعددی از طرف انجمن CNG کشور انجام گرفت که نتیجه آن به شرح زیر می باشد.

برای مشاهده اینجا کلیک نمایید.