جایگاههای CNG در معرض تهدید انفجار مخازن خودروهای گازسوزغیر استاندارد و کرونا

جایگاههای سی ان جی در معرض تهدید انفجار مخازن خودروهای گازسوزغیر استاندارد / وزارت کشور پاسخگوی انفجار مخازن خودروهای گازسوز غیر کارخانه ای باشد/ 

سریال انفجار مخازن خودروهای گازسوز غیر کارخانه ای پایانی ندارد و جالب اینجاست که وزارت کشورکه در دیماه سال ۹۷ انجام معاینه فنی خودروهای گازسوز غیرکارخانه ای را متوقف نموده بود علی رغم درخواست وزارت نفت و وزارت صمت برای شروع مجدد انجام معاینه فنی خودروهای گازسوز غیرکارخانه ای اقدامی انجام نداده است ، در حالیکه وزارت کشور به راحتی می توانست از بروز چنین وضعیتی جلوگیری کند، متاسفانه از انجام اقدام عاجل در این زمینه شانه خالی می کند و خسارات جانی و مالی ناشی از این انفجارها را در نظر نمیگیردو اگر وزارت کشور از دی ماه سال گذشته مانع بازرسی و آزمون دوره ای مخازن خودروهای گازسوز غیر کارخانه ای نمی شد، تا الان مخازن همه خودروهای گازسوز غیر کارخانه ای مورد بازرسی و آزمون قرار گرفته بود و هیچگونه نگرانی برای جایگاهداران ازجهت سوختگیری خودروهای غیراستاندارد وجود نداشت.

انجمن صنفی CNG کشور طی نامه نگاری با وزارت صمت، وزارت نفت و سازمان ملی استاندارد خطر انفجار مخازن خودروهای دوگانه سوز غیر کارخانه ای را اعلام نموده است.

نامه به معاون دفتر صنایع خودرو و نیرو محرکه وزارت صمت 

نامه به مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی

نامه به سازمان ملی استاندارد

مخزن خودروی گازسوز غیر کارخانه ای، این بار در بابلسر.

متاسفانه بار دیگر شاهد حادثه انفجار در یکی از جایگاههای CNG به دلیل انفجار مخزن  هستیم که تصاویر زیر مربوط به این حادثه می باشد .