حمایت مالی تعدادی از اعضاء انجمن صنفیCNG کشور از سیل زدگان سیستان و بلوچستان

به گزارش روابط عمومی انجمن صنفی CNGکشور، تعدادی از اعضاء انجمن در اقدامی خداپسندانه با پرداخت وجوه نقدی جهت کمک به مردم سیل زده سیستان و بلوچستان حمایت خود را از این مردم رنجدیده اعلام نمودند.

در این حرکت خداپسندانه حدودا مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال توسط  افراد زیر پرداخت شده است.

  • جناب آقای ابولفضل گرجی   مبلغ  ۳۰,۰۰۰,۰۰ ریال
  • جناب آقای غلامحسین عیدی  مبلغ   ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
  • جناب آقای فرشید عباسی   مبلغ  ۳۰,۰۰۰,۰۰ ریال
  • جناب آقای علی کریمی   مبلغ  ۵,۰۰۰,۰۰ ریال
  • جناب آقای رضا نیکزاد   مبلغ  ۵,۰۰۰,۰۰ ریال
  • جناب آقای یحیی زاده  مبلغ  ۲۰,۰۰۰,۰۰ ریال
  • جناب آقای محسن جوهری  مبلغ  ۳۰,۰۰۰,۰۰ ریال
  • جناب آقای مهدی فرزانه  مبلغ  ۲۰,۰۰۰,۰۰ ریال
  • جناب آقای عبدالله نژاد   مبلغ  ۳,۰۰۰,۰۰ ریال
  • سرکار خانم رحیمیان مبلغ  ۵,۰۰۰,۰۰ ریال

ضمنا از زحمات جناب آقای مهدی منتجبی که علاوه بر پرداخت کمک مالی، کلیه زحمات خریداری و ارسال و نظارت بر تحویل این کمک ها را بر عهده داشتند صمیمانه تقدیر وتشکر می نماییم.

همچنین یاداور میشود جهت حمایت از کارگران و نیازمندان، خصوصا کارگرانی که در صنعت سی ان جی فعالیت می نمایند، اعضاء محترم می توانند ضمن معرفی این افراد به مرکز نیکوکاری آقانورالدین ، کمک های نقدی خود را از طریق کارت شماره۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۱۱۰۰۶۵بنام مرکز نیکوکاری آقانورالدین واریز نموده و رسید واریزی خود را به تلفن۰۹۱۲۸۹۳۱۶۳۴ارسال نمایند.

انجمن صنفی CNG کشور مراتب قدردانی و سپاس خود را از این عزیران اعلام میدارد. کلیک نمایید.