جایگاه داران در تامین اقلام بهداشتی مشکل دارند

رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی سی.‌ان‌.جی کشور گفت: هم اکنون جایگاه داران در تامین غاقلام بهداشتی مقابله با بیماری کرونا از جمله دستکش یک بار مصرف و ماسک با مشکل روبرو هستند و مواد ضد عفونی کننده را به سختی تهیه می کنند.

«محسن جوهری» در گفتگو با رادیو اقتصاد افزود: طبق دستورالعمل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی فرآیند سوختگیری و پرداخت در تمامی جایگاه های عرضه سوخت باید از سوی اپراتور انجام شود.

وی اظهارداشت: برای اجرای دستورالعمل مزبور در جایگاه های سوخت به ازای هر نازل یک اپراتور وجود ندارد و به لحاظ اقتصادی جایگاه داران نمی توانند از یک اپراتور برای هر نازل استفاده کنند.

رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی سی.‌ان‌.جی کشور ادامه داد: هم اکنون جایگاه داران در تامین دستکش یک بار مصرف، ماسک و مواد ضد عفونی کننده با مشکل روبرو هستند.

وی ضمن تاکید بر اینکه با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکاتبه ای جهت تامین اقلام بهداشتی برای اپراتورهای جایگاهها صورت گرفته است، گفت: اسکناس یکی از عوامل انتقال ویروس کرونا است.

جوهری افزود: طبق درستورالعمل بانک مرکزی بانکها دریافت وجوه نقدی را متوقف کرده اند بنابراین جایگاه داران امکان واریز پول نقد دریافت شده از محل سوختگیری را در بانک ها ندارند و در سراسر کشور جایگاهداران با مشکل روبرو شده اند.

وی از مردم تقاضا کرد که برای پرداخت هزینه سوختگیری به جایگاه ها از کارت بانکی استفاده کنند تا ضمن حفظ سلامت خود به سلامت کارکنان جایگاه ها و بانکها کمک کنند.

رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی سی.‌ان‌.جی کشور ادامه داد: هیچگونه لباس مخصوص، ماسک و دستکش برای اپراتورهای جایگاه ها ارائه نشده و جایگاهداران در تامین اقلام مدنظر از جمله مواد ضدعفونی کننده با مشکل روبرو هستند.

وی در پایان به رادیو اقتصاد یادآور شد: در جایگاه های سی.ان.جی باید هنگام سوختگیری سرنشین ها پیاده شوند و عملیات سوخت گیری تنها باید از سوی اپراتور انجام شود.

http://radioeghtesad.irib.ir/NewsDetails/?m=094102&n=602279