دوشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۰

وضعیت جایگاههایCNG استان آذربایجان غربی در نوروز ۹۹/کرونا فروش جایگاهها را به شدت کاهش داده