جمعه ۳ بهمن ۱۳۹۹

وضعیت جایگاههایCNG استان آذربایجان غربی در نوروز ۹۹/کرونا فروش جایگاهها را به شدت کاهش داده