چهارشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

وضعیت جایگاههایCNG استان آذربایجان غربی در نوروز ۹۹/کرونا فروش جایگاهها را به شدت کاهش داده