سه شنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۱

وضعیت جایگاههایCNG استان یزد در نوروز ۹۹/کرونا فروش جایگاهها را به شدت کاهش داده