پیام تبریک مدیر عامل محترم شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران