سه شنبه ۸ آذر ۱۴۰۱

درخواست طبقه بندی جایگاههای CNG در زمره مشاغل آسیب دیده از کرونا

انجمن صنفی CNG کشور با ارسال نامه ای به مدیرعامل محترم شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ، ضمن اعتراض به عدم قرار گرفتن جایگاههای CNG در طبقه مشاغل آسیب دیده از کرونا ، درخواست اقدام لازم جهت بازنگری در این موضوع را اعلام نمود.

نامه به مهندس ویس کرمی