درخواست طبقه بندی جایگاههای CNG در زمره مشاغل آسیب دیده از کرونا

انجمن صنفی CNG کشور با ارسال نامه ای به مدیرعامل محترم شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ، ضمن اعتراض به عدم قرار گرفتن جایگاههای CNG در طبقه مشاغل آسیب دیده از کرونا ، درخواست اقدام لازم جهت بازنگری در این موضوع را اعلام نمود.

نامه به مهندس ویس کرمی