آسیب شدید مالی جایگاههای CNG از کرونا/جایگاههادرطبقه مشاغل آسیب دیده از کرونا قرار ندارند

با توجه به آخرین مصوبات ستاد اقتصادی دولت و شورای پول و اعتبار در رابطه با ویروس کرونا، علیرغم آسیب های فراوان به جایگاهای سی ان جی، متاسفانه جایگاههای سی ان جی در طبقه مشاغل آسیب دیده از کرونا قرار نگرفتند.
برای مشاهده مصوبه ستاد اقتصادی دولت فایل pdfزیر را دانلود کنید.

مصوبات دولت کرونا