تخفیف۵۰ درصدی۳ماهه شهرداری نطنز به بهره بردار جایگاه CNG

با توجه به شیوع ویروس کرونا در کشور و کاهش شدید فروش جایگاههای CNG شهرداری نطنز جهت جبران زیان شرکت بهره بردار جایگاه خود، تخفیف ۵۰ درصدی در ۳ ماه را ابلاغ نمود.