فریدون عباسی به عنوان رئیس کمیسیون انرژی مجلس انتخاب شد

فریدون عباسی دوانی نماینده مردم کازرون به عنوان رئیس کمیسیون انرژی در اجلاسیه اول مجلس یازدهم انتخاب شد.

 

هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ترکیب کمیسیون انرژی مجلس یازدهم را تعیین تکلیف کردند.

۱- فریدون عباسی دوانی
۲- مصطفی نخعی
۳- موسی احمدی
۴- هادی بیگی نژاد
۵- مالک شریعتی نیاسر
۶- سیدموسی موسوی
۷- عبدالکریم جمیری
۸- احمد مرادی
۹- فریدون حسنوند
۱۰- سهراب گیلانی
۱۱- حبیب آقاجری
۱۲- روبرت بگلریان
۱۳- قاسم ساعدی
۱۴- حسین حسین زاده
۱۵- عبدالعلی رحیمی مظفری
۱۶- ابراهیم متینیان
۱۷- محمدطلا مظلومی آبزرگه
۱۸-کیوان مرادیان کوچکسرائی
۱۹- مجید ناصری نژاد
۲۰- رمضانعلی سنگدوینی
۲۱-منصور شکرالهی
۲۲- پرویز محمدنژادقاضی محله
۲۳- علیرضا ورناصری قندعلی