شماره‌گذاری تاکسی‌های یورو ۴ مدل ۹۹ تعیین تکلیف شد

شماره‌گذاری تاکسی‌های یورو ۴ مدل ۹۹ تعیین تکلیف شد

مرضیه حصاری، مدیرکل دفتر حمل و نقل عمومی و ترافیک شهری وزارت کشور:

پیشنهاد مشترک وزارت کشور، سازمان محیط زیست و وزارت صنعت، معدن و تجارت درخصوص شماره‌گذاری ۵ هزار تاکسی گازسوز با استاندارد یورو ۴ در هیأت وزیران تصویب شد.

هدف از این اقدام، حمایت از رانندگان تاکسی برای نوسازی خودرو‌های فرسوده آن‌ها است.