نکاتی در رابطه با مالیات ارزش افزوده

با سلام و احترام
در رابطه با فراخوان مشمولان مرحله هشتم که به صورت خاص در ارتباط با جایگاه داران محترم می باشد، ذکر چند نکته حائز اهمیت است؛

۱_ کلیه اشخاص حقوقی با هر میزان فروش پیش از این در مراحل قبلی فراخوان های اعلامی اداره دارایی، مشمول ارزش افزوده بوده اند. بنابراین برای مالکین و پیمانکاران حقوقی جایگاه های سوخت اتفاق تازه ای رخ نداده است.

۲_مهمترین مساله در مدت زمان باقی مانده تا ۱۵ شهریور برای ارسال اظهارنامه ارزش افزوده دوره بهار ۱۳۹۹، انجام ثبت نام در سایت Evat.ir می باشد. که این امر پس از ثبت نام در سایت Tax.gov.ir و تشکلیل پرونده مالیاتی، مقدور است.

۳- برای ارسال اظهارنامه ارزش افزوده، باید میزان کارمزد دریافتی در طول فصل بهار به طور دقیق مشخص شود.

۴- سایر ارزش افزوده های پرداختی بابت قبض برق و سایر هزینه های مشمول ارزش افزوده، به عنوان اعتبار مالیاتی در نظر گرفته می شود و قابل کسر از مبلغ ارزش افزوده کارمزد خواهد بود.

۵- ارزش افزوده اصولا هزینه یا تقسیم سود جایگاه داران و یا سایر مودیان مالیاتی محسوب نمی شود، و مودی تنها مسئول جمع آوری و پرداخت آن به اداره دارایی می باشد.

۶_جرایم عدم ثبت نام در نظام ارزش افزوده در مهلت مقرر معادل ۷۵ درصد مالیات و عدم ارسال اظهار نامه معادل ۵۰ درصد مالیات متعلق می باشد.

به زودی ساز و کاری جهت ارائه مشاوره به اعضاء محترم ایجاد و اطلاع رسانی خواهد شد.