پیام تسلیت

همکار گرامی
جناب آقای اردشیر دادرس
درگذشت پدر گرامیتان را
خدمت جنابعالی و خانواده محترم تسلیت عرض نموده
و آرزوی صبر و سلامتی برای شما و بازماندگان آن عزیز از دست رفته داریم.

هیات مدیره انجمن صنفی CNG کشور