هشدار درباره نصب مخازن CNG دست دوم

مدیرکل استاندارد استان تهران با اشاره به خطرآفرین بودن مخازن CNG، نسبت به خرید و نصب مخازن دستکاری شده و دست دوم روی خودروها هشدار داد.محمودرضا طاهری با اشاره به گذشت دو سال از آغاز اجرای مراحل عملیاتی طرح بازرسی و آزمون دوره‌ای مخازن CNG منصوب روی خودروهای گازسوز در کشور گفت: در جریان فرآیند معاینه فنی خودروهای گازسوز، ۲۵ هزار مخزن CNG غیراستاندارد و ناایمن نصب‌ شده روی خودروهای گازسوز، تنها در کلان‌شهر تهران شناسایی و تعدادی از آنها، به‌دلیل عدم رفع نقص و انطباق با استاندارد، معدوم شد.این مقام مسوول هشدار داد: مالکان خودروهای گازسوز در صورت لزوم تعویض و جایگزینی مخازن CNG منصوب روی خودروهای خود، برای اخذ برگه و برچسب معاینه فنی، تحت هیچ شرایطی نباید مخازن CNG دست دوم، بازسازی‌شده و نظیر آن را خریداری و استفاده کنند.مدیرکل استاندارد تهران با تشریح اینکه مخازن دست دوم بازسازی شده، گاه به‌عنوان مخازن نو در مراکز صنفی غیرمجاز عرضه می‌شود، گفت: این مخازن مورد تایید سازمان ملی استاندارد نیست، خریداری و نصب آن ممنوع بوده و انتظار می‌رود شهروندان در صورت مشاهده، مراتب را فورا از طریق سامانه گویای ۱۵۱۷ به اداره‌کل استاندارد استان تهران اعلام کنند.

https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3566315