هدف از بررسی تراکنش‌های بانکی، اخذ مالیات بیشتر نیست

 

🔹معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گفت:

این سازمان به دنبال این نیست که مالیات مضاعفی را از طریق بررسی تراکنش‌های بانکی کسب کند، بلکه می‌خواهیم مالیات‌ستانی به سمتی برود که مالیات را مبتنی بر داده و اطلاعات بگیریم تا فضای رقابتی و عادلانه برای همه فعالان اقتصادی ایجاد شود.