۹۵۲ خودرو عمومی در سطح استان سمنان به صورت رایگان دوگانه‌سوز شدند

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه شاهرود گفت: با اجرای طرح رایگان دوگانه‌سوز کردن خودروهای عمومی از ابتدای شروع، از مرداد ماه سال جاری تا کنون، ۹۵۲ دستگاه خودرو عمومی در سه کارگاه فعال در سطح استان گازسوز شده‌اند.
به گزارش روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه شاهرود، علی‌اکبر عربعامری افزود: از مجموع یک هزار و ۵۳۳ خودرو ثبت نام شده در سامانه، ۹۵۲ خودرو به‌صورت رایگان در سطح استان سمنان دوگانه‌سوز و مابقی نیز در حال انجام است.

https://www.niopdc.ir/u/14w