انتصاب محمد حسین باقری به عنوان مدیر طرح CNG

مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران طی حکمی، محمد حسین باقری را به عنوان مدیر طرح سی‌ان‌جی منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، محمد حسین باقری حکم سرپرستی را در اردیبهشت ماه امسال دریافت کرد که با صدور حکمی از سوی کرامت ویس کرمی به عنوان مدیر طرح سی‌ان‌جی منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، محمد حسین باقری حکم سرپرستی را در اردیبهشت ماه امسال دریافت کرد که با صدور حکمی از سوی کرامت ویس کرمی به عنوان مدیر طرح سی‌ان‌جی منصوب شد.

https://www.niopdc.ir/u/14K