انا للہ وانا اليه راجعون

درگذشت حاج قاسمعلي سنمي، ازپيشكسوتان وزحمتكشان صنعت CNG خراسان رضوي رابه فرزندان ايشان و خانواده محترمشان تسلیت عرض میکنیم

و آرزوی صبر و سلامتی برای  بازماندگان آن عزیز از دست رفته را داریم

روابط عمومی انجمن CNG کشور