دستور مهندس زنگنه جهت پیگیری درخواست انجمن و برگزاری جلسه

با عنایت به نامه شماره ۴۵۸ مورخ ۲۱ بهمن ماه سال جاری با موضوع درخواست تسریع در تصویب و ابلاغ حق العمل و تهاتر مطالبات جایگاه داران با قبوض گاز جلسه ای در محل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی برگزار گردید.

این جلسه  به دستور مهندس زنگنه وزیر محترم نفت در روز پنجشنبه ۲۳ بهمن در ساعت ۱۱ شروع شد و موارد مطروحه در نامه انجمن و سایر مشکلات مورد بررسی قرار گرفت.

در نهایت مقرر گردید در هفته آتی جلسات دیگری در سطح مدیران ارشد وزارت نفت جهت حصول نتیجه برگزار شود .