جلسه مشترک اعضاء هیات مدیره و کارگروه جایگاههای خصوصی و معاون مدیرعامل شرکت ملی پخش فراورده های نفتی

جلسه مشترک اعضاء هیات مدیره و کارگروههای جایگاههای خصوصی با معاون محترم مدیرعامل و مدیر ومعاون طرح cng شرکت ملی پخش فراورده های نفتی برگزار شد.

در این جلسه اشکالات مصوبه هیات وزیران در رابطه با حق العمل بررسی شد و علاوه بر رئیس و دبیر و اعضاء هیات مدیره انجمن،  آقای بخشایی و عطاپور به نمایندگی از کارگروه جایگاههای خصوصی با تجهیزات بلاعوض و آقای جان محمدی و داداش زاده به نمایندگی از کارگروه جایگاههای خصوصی نظرات خودشون را بیان نمودند.

مقررگردید جلسات دیگری جهت پیدا کردن راهکار  با هماهنگی مدیریت طرح برگزار گردد.