دعوت به عضویت و همکاری در کارگروه حقوقی انجمن

به استحضار اعضای محترم انجمن صنفی سی ان جی کشور می‌رساند:

کارگروه حقوقی انجمن در حال تشکیل است. از عزیزانی که دراین زمینه اطلاعات، تجربه و آگاهی دارند جهت همکاری دعوت بعمل میآید.

لذا علاقمندان با مسئول کارگروه حقوقی و عضوهیات مدیره آقای احسان سمیعی تماس حاصل فرمایید.

با کمال تشکر