سه شنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۰

جزییات اجرای طرح دو گانه سوز کردن رایگان خودروهای عمومی

مصاحبه جناب آقای مهندس باقری مدیر محترم طرح CNG شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی با شبکه خبر