فرصت استثنایی و بی نظیر برای تبدیل رایگان خودروها به دوگانه سوز

فرصت استثنایی و بی نظیر برای تبدیل رایگان خودروهای عمومی اعم از تاکسی و وانت بارها و مسافربرهای شخصی از حالت بنزین سوز به دوگانه سوز آغاز شده است.با مراجعه به سایت زیر این امر امکانپذیر است.

https://gcr.niopdc.ir/

 

جایگاه داران محترم لطفا برای اطلاع رسانی این طرح ، بنر آماده شده توسط انجمن را در جایگاه خود نصب نمایید.