گزارش شبکه خبر در رابطه با کم کاری خودروسازان در تولید خودروهای دوگانه سوز