پیام تسلیت فوت همکار گرامی مرحوم مهندس معتمدی

انَّالِلَه وَاِنَّااِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ

با نهایت تاسف و تاثر از فوت همکار گرامی مهندس حامین معتمدی از کارکنان دلسوز واحد CNG شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی البرز منطقه البرز آگاه شدیم. بدینوسیله مصیبت وارده را خدمت خانواده محترم آن مرحوم و همکاران گرامی تسلیت عرض می نماییم.
روابط عمومی انجمن صنفی CNGکشور