گزارش عملکرد اولین ماه فعالیت هیئت مدیره

اعضای محترم انجمن

با سلام و احترام

گزارش عملکرد اولین ماه فعالیت هیئت مدیره انجمن تقدیم حضورشما می گردد.

گزارش عملکرد هیئت مدیره