تحمیل خسارت ۱۰۰ میلیارد تومانی به جایگاه‌های سی‌ان‌جی

عضو هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی سی‌ان‌جی کشور گفت: قطع گاز جایگاه‌های سی‌ان‌جی کشور در یک‌ماه اخیر موجب تحمیل بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان خسارت به جایگاه‌های سی‌ان‌جی از محل عدم انتفاع از فروش و همچنین خسارات فنی بر قطع و وصل مکرر گاز به تجهیزات گاز جایگاه‌ها، شده است.

به‌گزارش ایسنا، حمیدرضا سهرابی امروز در نشستی خبری با اشاره به اینکه با توجه به نظام حق العملی جایگاه‌های سی‌ان‌جی، همواره بخشی از نرخ فروش به مشتری  حق العمل جایگاه بوده که محل تامین هزینه های ثابت و متغیر و سود خالص جایگاه است، اظهار کرد: بنابراین شرط اقتصادی بودن جایگاه‌داری به مانند تمامی واحدهای صنعتی دائم کار، فعالیت مستمر و بدون توقف آن است و قطع گاز مکرر جایگاه‌های سی‌ان‌جی اولاً تامین هزینه های ثابت و متغیر آنها را دچار اختلال می‌کند ثانیاً عدم انتفاع جایگاه‌ها را موجب می‌شود و ثالثاً سبب بروز برخی ایرادات و خسارات به تاسیسات و تجهیزات جایگاه‌ها به دلیل راه‌اندازی‌های مجدد پس از توقف‌های مکرر جایگاه‌ها می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه همچنین قطع گاز جایگاه‌های سی‌ان‌جی توام با بروز شایعه عدم توان شرکت ملی گاز در تامین گاز جایگاه‌های سی‌ان‌جی، وجهه نامطلوبی در امنیت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در صنعت سی‌ان‌جی به جای گذارده و استمرار آن موجب فرار سرمایه بخش خصوصی از این صنعت می شود، گفت: خسارات ناشی از موارد عنوان شده در بخش اول حدود ۱۰۰ میلیارد تومان برآورد می شود که انتظار داریم دولت در جبران این خسارت مساعدت لازم را به جایگاه های سی‌ان‌جی معمول داشته و در بخش دوم که مربوط به عدم اطمینان بخش خصوصی و فرار سرمایه خصوصی از صنعت سی‌ان‌جی است، حجم خسارت بسیار بیشتر و خصوصاً در درازمدت، قابل احتساب و جبران نیست.

در ادامه این نشست، محسن جوهری – رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی سی‌ان‌جی کشور – با بیان اینکه بنا به اذعان مسئولین شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی، قطع گاز جایگاه‌های سی‌ان‌جی موجب افزایش قابل توجه مصرف بنزین و متعاقب آن ۷ میلیون دلار ضرر روزانه به اقتصاد کشور از محل این افزایش مصرف بنزین در خودروها، شده است، افزود: رسیدن و حتی عبور مصرف بنزین از سقف تولید آن در داخل کشور، چند صباحی است که موضوع بحث فعالان حوزه انرژی کشور و دغدغه مسئولین بلندپایه دولت و وزارت نفت است و به عقیده فعالین حوزه سی‌ان‌جی، عدم توجه دولت‌ها به توسعه پایدار صنعت سی‌ان‌جی در بخش عرضه و تقاضا در سال‌های گذشته، یکی از مهمترین دلایل وضعیت کنونی و مصرف بی رویه بنزین است.

رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی سی‌ان‌جی کشور گفت: این افزایش مصرف بنزین در شرایط فعلی موجب آلودگی مضاعف هوا خصوصاً در کلانشهرها شده آنهم در شرایطی که بنا بر سیاست‌های کلان اولیه، صنعت ملی سی‌ان‌جی در یکی از مهمترین رسالت‌های خود مسئولیت تامین هوای پاک را نیز بر عهده داشته که متاسفانه این رسالت نیز ظاهراً به فراموشی سپرده شده است.

وی ادامه داد: با عنایت به سهم تنها ۲ درصدی صنعت سی‌ان‌جی از کل مصرف گاز کشور، اختصاص تنها یک درصد دیگر به این صنعت از محل صرفه جویی در مصارف دیگر یا افزایش تولید، برابر با روزانه ۱۲ میلیون دلار درآمد برای کشور از محل صرفه جویی بنزین یا صادرات آن و کاهش چشمگیر آلودگی هوا است.

همچنین احسان جان‌محمدی – دبیر انجمن صنفی کارفرمایی سی‌ان‌جی کشور – با بیان اینکه با توجه به اینکه مصرف کل جایگاه های سی‌ان‌جی کشور، تنها دو درصد از مصرف کل گاز کشور است، اظهار کرد: قطع گاز برنامه‌ریزی شده نیمی از جایگاه‌ها نه تنها کمک معناداری به کاهش مصرف و حل معضل ناترازی تولید و مصرف نکرده بلکه با تشکیل صف‌های طویل در جایگاه‌های فعال، موجبات نارضایتی عمیق مردم به خصوص قشر آسیب پذیر جامعه را فراهم کرده است.

وی با بیان اینکه از سوی دیگر با تحمیل خسارات جدی به جایگاه‌های سی‌ان‌جی که هم اکنون نیز به دلیل عدم برخورداری از حق العمل منصفانه و تحمل زیان انباشته سال‌های اخیر در مرز ورشکستگی و تعطیلی هستند، بحران فعالیت جایگاه‌های سی‌ان‌جی را حادتر کرده است، گفت: انتظار است اهتمام لازم در جبران خسارات وارده به جایگاه‌های سی‌ان‌جی از سوی دولت صورت پذیرد.