پرداخت ماهانه حق‌العمل جایگاه‌های گروه‌های ۵۲ و ۵۳