وبینار احداث نیروگاه خورشیدی روی سایبان و زمین جایگاه‌های سی‌ان‌ جی