چهارشنبه ۸ بهمن ۱۳۹۹

مصوبات

افزایش کارمزد سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸

برای مشاهده افزایش کارمزد جایگاههای CNG در سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، اینجا کلیک نمایید.

مشاهده بیشتر

مصوبه شورای اقتصاد در خصوص افزایش کارمزد جایگاه های CNG کشور در سال ۹۲ و ۹۳

برای مشاهده مصوبه شورای اقتصاد در رابطه با افزایش کارمزد جایگاه های CNG کشور در سال ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ اینجا کلیک نمایید.

مشاهده بیشتر