دوشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۰

آیا به نظر شما اجرای طرح هوشمند سازی با روش قراردادن جایگاهها به عنوان گلوگاه تشخیص سلامت خودرو در جایگاهها امکانپذیر است؟

نمایش نتایج

Loading ... Loading ...